Hope

Hope är ett livstilskoncept inom fashion med original och klassisk design. Ett premiumvarmärke där den fysiska butikens igenkänning ska vara tydlig även i andra kanaler. Tillsammans med Hope gjorde Brightstep en förstudie efter workshops där vi fick fram ett tydligt, gemensamt syfte & mål med en ny, förbättrad och responsiv e-handel. Vi tog fram beslutsunderlag, som ledde till avtalsframtagning med de bästa partners som Hope behöver för att lyckas och var drivande i de viktiga strategiska besluten för den nya satsningen.

För mer info besök Hopes hemsida >>