Interflora

Interflora AB är Sveriges ledande företag inom blomsterfackhandel och har sedan lång tid tillbaka haft e-handelsfunktionalitet på interflora.se. Interflora har även försäljning i mobila enheter via m.interflora.se. Brightstep och Interflora har arbetat tillsammans sedan mitten av 2011 för att ta fram nya strategier och lösningar inom e-handel och multikanal för att öka den totala försäljningen.

"Vi arbetar med Brightstep för att de har ett tydligt fokus på försäljning och en stor bredd av kompetenser inom området multikanalshandel, både affärsmässigt och tekniskt"John Lilja, VD på Interflora AB