Kunder

Implementering, rådgivning och optimering

Vi har under mer än 10 år arbetat med de största företagen inom den svenska e-handelsmarknaden. Våra kunder har alltid höga förväntningar och krav, vilket bidragit till att vi utvecklat en omfattande kunskap och kompetens inom e-handelsområdet. Tillsammans med våra kunder sätter vi upp tydliga och mätbara mål för varje projekt, som för till exempel ökad försäljning, sänkta kostnader, kundlojalitet och kundnöjdhet.