Mattias om framtidens retail

Mattias Pihlström, vår grundare och tillika vice VD, intervjuades av Netonomy. Ta del av artikeln “The Future of Retail” här.